sunshine

Aktuální ročník soutěže MAMUT

Osmý ročník soutěže MAMUT je zdárně za námi.

Opět nás čekalo řešení logických úloh spojené se strategickou hrou...

Nebojte se, ještě sem nějaký text přidám... - ale teď mám hlad a tak se jdu někam napást. To víte, takový mamutí hlad to není žádná legrace!!!
Vidím však Vaši nedočkavost, jak to vlasně dopadlo, tak tu ještě předtím, než zbodnu hromadou svého oblíbeného lišejníku, aspoň napíši aktuální výsledky.
Zatím se mějte fajn - VÁŠ MAMUT

Aktuální letošní výsledky:

pořadí Soutěžící Škola celkem počet příkladů
1 Štěpán Soukup, František Kukuľa, Petr Mazal ZŠ Tolstého Klatovy 410 34
2 Veronika Nováčková, Marika Mimochodková, Vojtěch Fialka Masarykova ZŠ Klatovy 256 24
3 Natálie Bouřilová, Šárka Kehartová, Adéla Hlaváčová   ZŠ Čapkova Klatovy 252 29
4 Sláma Ondřej, Pícková Veronika, Suchý Adam ZŠ a MŠ Švihov 252 29
5 Petr Gerberg, Pavel Kovařík, Jakub Beneda Masarykova ZŠ Klatovy 246 22
6 Casey Mandaus, Ondřej Fiala, Miroslav Bulín ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 236 22
7 Lucie Bohůnkov, Matěj Karásek, Michal Smaha ZŠ Tolstého Klatovy 236 22
8 Štěpán Marek, Milan Neuvirth, Daniel Mareš Masarykova ZŠ Klatovy 231 19
9 Adéla Göttingerová, Eva Kovaříková, Michal Mečl ZŠ a MŠ Švihov 202 19
10 Valečka Tomáš, Kramer Jan, Prantlová Karolína ZŠ a MŠ Švihov 197 20
11 Ondřej Chval, Aleš Rendl, Tomáš Rendl ZŠ a MŠ Strážov 192 19
12 Anna Svatková, Michaela Pretlová, Barbora Krýslová ZŠ Lerchova 1112, Sušice 192 19
13 Michal Baselides, Jan Kortán, Jiří Lucák ZŠ Čapkova Klatovy 186 21
14 Marek Šota, Veronika Gumanová, Sofie Mollerová ZŠ Nýrsko, Školní ul. 176 23
15 Marie Kuthanová, Veronika Šrejmová, Martin Poddaný ZŠ Lerchova 1112, Sušice 166 19
16 Antonín Vystrčil, Hana Vávrov, Veronika Němečková ZŠ Lerchova 1112, Sušice 146 17
17 Karel Suchý, Sabina Rohrbacherová, Denis Kasík ZŠ Tolstého Klatovy 141 18
18 Šárka Hájková, Václav Kovářík, Štěpánka Kváčová ZŠ Nýrsko, Školní ul. 136 24
19 Jana Karhanová, Vojtěch Krhoun, Andrea Špičková ZŠ Čapkova Klatovy 121 17
20 Monika Matásková, Aleš Potužák  ZŠ a MŠ Strážov 106 14

Příklady 8. ročníku soutěže:

 1. Jedna tuna mořské vody obsahuje 25 kg soli. Kolik tun mořské vody je třeba odpařit, aby se získala jedna tuna soli? [40 t]
 2. Pan Malý má obdélníkovou zahradu o délce 21 m a šířce 15 m. Po obvodu bude sázet růže vzdálené od sebe 3 metry. V každém rohu bude jedna růže. Kolik sazenic růží musí koupit? [24]
 3. Kolik činila hrubá mzda, jestliže 15% daň z ní byla 1140 Kč? [7 600 Kč]
 4. Kuchařka ve školní jídelně oloupala za 1 hodinu 30 minut tři pětiny brambor. Jak dlouho při stejném výkonu bude loupat zbytek? [1 h]
 5. Kterého čísla desetina se rovná pětinásobku rozdílu čísel 53 a 19? [1 700]
 6. Matka má pět dětí. Jejich věky se liší o dva roky. Při narození prvního dítěte bylo matce 18 let, to je dnešní věk nejmladšího syna. Jak je stará matka? [44 let]
 7. Za cyklistou jedoucí průměrnou rychlostí 20 km/h vyjede z téhož místa o 2 hodiny později auto rychlostí 60 km/h. Za jak dlouho dohoní auto cyklistu? [za 1 hodinu]
 8. Petr sečetl pět po sobě jdoucích čísel a vyšlo mu 5 555. Urči největšího sčítance. [1 113]
 9. Pro 8 osob se počítá s 500 gramy sýra. Kolik gramů sýra je třeba koupit pro 10 osob, chceme-li zachovat velikost porce sýra? [625 g]
 10. Obsah rovnoramenného trojúhelníku XYZ se základnou XY a těžištěm T je 81 cm2. Úsečka ZT je dlouhá 6 cm. Jakou délku má základna XY? [18]
 11. V rybníku je 24 štik a 6 sumců. Dalších 40 % ryb v rybníku jsou kapři. Žádné další ryby tam nežijí. Kolik je v rybníce celkem ryb? [50]
 12. Jaký je součet čísel, která jsou v trojúhelníku i ve čtverci a nejsou v kruhu? [5]
  obrázek 1 pro zadání
 13. Jaké číslo bude na místě otazníku? [5]
  obrázek 2 pro zadání
 14. Urči čtyři po sobě následující lichá čísla tak, aby byl jejich součet 472. [115, 117, 119, 121]
 15. Při kontrole skříněk v šatně zjistil pan školník, že 2/3 skříněk je polepených, polovina je pokreslená a 1/4 je polepená i pokreslená. Pouze 2 skříňky byly nepoškozené. Kolik skříněk je v šatně? [24]
 16. Otci je 52 let, jeho synům 24 a 18 let. Za kolik let bude otci tolik jako oběma synům dohromady? [Za 10 let]
 17. V pravoúhlé soustavě souřadnic je narýsován čtverec ABCD. Vrcholy čtverce jsou určeny souřadnicemi: A[2;6], B[6;6], C[6;2], D[2;2]. Určete souřadnice průsečíku úhlopříček čtverce. [ S[4;4] ]
 18. Doplň čísla místo otazníků tak, aby logicky navazovala: [14,17]
  obrázek 3 pro zadání
 19. Tři zaměstnanci dostali odměnu 5 000 Kč. Peníze si rozdělili podle práce. První dostal dvakrát víc než druhý, druhý dostal třikrát víc než třetí. Kolik korun dostal každý? [3000, 1500, 500]
 20. Eva koupila knihu, která i s 15% daní z přidané hodnoty stála 230 Kč. Kolik stojí tato kniha nyní, když je zatížena jen desetiprocentní daní? [220 Kč]
 21. Určete nejvyšší možný počet krychliček o hraně dlouhé 1,5 cm, které můžeme narovnat do krabice tvaru kvádru o rozměrech 20 cm, 35 cm, 18 cm. [3 588]
 22. Trenér atletů měl na výběr z pěti oštěpařů. Na MS musel vybrat tři. Kolik různých možností výběru existuje? [10]
 23. Turisté ušli za tři dny 45 km. Druhý den ušli dvakrát víc než první den. Třetí den o 5 km méně než druhý den. Kolik km ušli každý den? [10, 20, 15]
 24. Kolik je osm třetin neznámého čísla, jehož čtyři pětiny je devět celých a tři pětiny? [32]
 25. Obchodník utržil za den 38 880 Kč. Bylo to o 8 % víc, než předpokládal. Jakou tržbu obchodník plánoval? [36 000 Kč]

 

nahoru
Copyright © 2011-2018 MAMUT | FREE design from css3templates.co.uk | Administrace

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain